Khách hàng DIAMOND

Để trở thành hội viên DIAMOND của ITSUPRO, Quý khách cần đáp ứng được điều kiện dưới đây:

 • Duy trì dịch vụ IT trong 12 tháng liên tiếp từ 500 triệu đồng quy đổi trở lên; HOẶC
 • Tham gia các sản phẩm với giá trị giao dịch tối thiểu từ 500 triệu đồng quy đổi trở lên được quy định theo từng sản phẩm trong từng thời kỳ.
 • Mua quyền lợi hội viên DIAMOND

Những lợi ích của Khách hàng Bạch Kim:

 • Ưu tiên về thứ tự phục vụ
 • Ưu tiên về nhân sự phục vụ
 • Ưu tiên về hệ thống hỗ trợ 24/7/365
 • Các chương trình chăm sóc khách hàng riêng biệt
 • Các giải pháp công nghệ cùng các ưu đãi vượt trội về chi phí
 • Các chính sách ưu đãi từ các đối tác của ITSUPRO
 • Những đặc quyền chuyên biệt về dịch vụ hỗ trợ chỉ dành riêng cho khách hàng DIAMOND
 • Gói sản phẩm DIAMOND tích hợp một chuỗi các sản phẩm dịch vụ CNTT cơ bản với phí ưu đãi dành cho phân hạng DIAMOND
 • Các chương trình chăm sóc khách hàng đặc biệt phù hợp với phân hạng
 • Lưu ý: Điều kiện trở thành hội viên hạng DIAMOND được quyết định bởi Công ty. ITSUPRO có quyền thay đổi các quyền lợi/ dịch vụ cung cấp như một phần của chương trình.

Khách hàng Platinum

Để trở thành hội viên PLATINUM của ITSUPRO, Quý khách cần đáp ứng được điều kiện dưới đây:

 • Duy trì dịch vụ IT trong 12 tháng liên tiếp từ 300 triệu đồng quy đổi trở lên; HOẶC
 • Tham gia các sản phẩm với giá trị giao dịch tối thiểu từ 300 triệu đồng quy đổi trở lên được quy định theo từng sản phẩm trong từng thời kỳ.
 • Mua quyền lợi hội viên PLATINUM
Lợi ích
 • Ưu tiên về thứ tự phục vụ
 • Ưu tiên về nhân sự phục vụ
 • Ưu tiên về hệ thống hỗ trợ 24/7/365
 • Các chương trình chăm sóc khách hàng riêng biệt
 • Các giải pháp công nghệ cùng các ưu đãi vượt trội về chi phí
 • Các chính sách ưu đãi từ các đối tác của ITSUPRO
 • Những đặc quyền chuyên biệt về dịch vụ hỗ trợ chỉ dành riêng cho khách hàng PLATINUM
 • Gói sản phẩm PLATINUM tích hợp một chuỗi các sản phẩm dịch vụ CNTT cơ bản với phí ưu đãi dành cho phân hạng PLATINUM
 • Các chương trình chăm sóc khách hàng đặc biệt phù hợp với phân hạng
 • Lưu ý: Điều kiện trở thành hội viên hạng Platinum được quyết định bởi Công ty. ITSUPRO có quyền thay đổi các quyền lợi/ dịch vụ cung cấp như một phần của chương trình.

Khách hàng GOLD

Để trở thành hội viên GOLD của ITSUPRO, Quý khách cần đáp ứng được điều kiện dưới đây:

 • Duy trì dịch vụ IT trong 12 tháng liên tiếp từ 200 triệu đồng quy đổi trở lên; HOẶC
 • Tham gia các sản phẩm với giá trị giao dịch tối thiểu từ 200 triệu đồng quy đổi trở lên được quy định theo từng sản phẩm trong từng thời kỳ.
 • Mua quyền lợi hội viên GOLD

Lợi ích

 • Ưu tiên về thứ tự phục vụ
 • Ưu tiên về nhân sự phục vụ
 • Ưu tiên về hệ thống hỗ trợ 24/7/365
 • Các chương trình chăm sóc khách hàng riêng biệt
 • Các giải pháp công nghệ cùng các ưu đãi vượt trội về chi phí
 • Các chính sách ưu đãi từ các đối tác của ITSUPRO
 • Những đặc quyền chuyên biệt về dịch vụ hỗ trợ chỉ dành riêng cho khách hàng GOLD
 • Gói sản phẩm GOLD tích hợp một chuỗi các sản phẩm dịch vụ CNTT cơ bản với phí ưu đãi dành cho phân hạng GOLD
 • Các chương trình chăm sóc khách hàng đặc biệt phù hợp với phân hạng
 • Lưu ý: Điều kiện trở thành hội viên hạng GOLD được quyết định bởi Công ty. ITSUPRO có quyền thay đổi các quyền lợi/ dịch vụ cung cấp như một phần của chương trình.